Producenci

www.forum-brukarskie.pl

Regulamin sklepu internetowego

§1

Postanowienia ogólne

 • Sklep internetowy www.kesler.pl (zwany dalej „Sklepem”) prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu (zwanego dalej „Regulaminem”).
 • Sklep prowadzi sprzedaż produktów tylko dla firm (przedsiębiorców i podmiotów posiadających numer REGON) zwanych dalej „Klientami”. Sklep nie prowadzi sprzedaży detalicznej.
 • Właścicielem Sklepu jest firma Kesler Sp. z o.o. w Bydgoszczy, przy ul. Duracza 16D, o numerze NIP 554-29-39-118, o numerze REGON: 364675954, zwana dalej Kesler Sp. z o.o.
 • Regulamin jest integralną częścią Umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 • Warunkiem zawarcia Umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 • Ceny podane w Sklepie są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
 • Towary dostępne w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych.

§2

Zamówienia

 • Zamówienia można składać w następujący sposób:
  • poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • e-mailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
  • telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
 • Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie przez Klienta danych pozwalających na weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia, ograniczyć sposób płatności lub żądać przedpłaty w przypadku, gdy towar sprowadzany jest na indywidualne zamówienie klienta lub zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 • Dla stron wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 • Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie składa ofertę zakupu określonego towaru. Do zawarcia Umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w ostatnim etapie składania zamówienia na stronie www.kesler.pl.

§3

Płatności

 • Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  • Pobranie (preferowane) płatność gotówką przy odbiorze towaru od kuriera w momencie dostarczenia przesyłki.
  • Przedpłata na podstawie faktury pro forma – wzbierając tę formę płatności należy złożyć zamówienie jak przy pobraniu i dołączyć informację o fakturze pro forma w uwagach w trakcie składania zamówienia.
 • Ceny przesyłek określone są w zakładce Koszt dostawy.

§4

Wysyłka towaru

 • Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych (np. UPS).
 • W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu.

§5

Reklamacje

 • Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (faktura VAT).
 • W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu reklamowany towar wraz z opisem niezgodności.
 • Sklep ustosunkowuje się do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii biegłego, bądź przedstawiciela producenta towaru, termin do ustosunkowania się Sklepu ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii.
 • Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszty dostaw ponosi Sklep.
 • Indywidualne ustawienia komputera i monitora Klienta powodujące błędne lub zniekształcone wyświetlanie informacji o towarach (np. kolorów), nie mogą być podstawą reklamacji.

§6

Własność intelektualna

 • Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§7

Wejście w życie i zmiany Regulaminu

 • Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 • Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 8 do 16.

Telefon:506-555-333

Kliknij aby wysłać wiadomość.