Producenci

www.forum-brukarskie.pl

Polityka prywatności

Aby jak najlepiej zadbać o prywatność naszych Kientów prezentujemy zasady dotyczące gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach.

Informacje ogólne

  • Administratorem danych osobowych jest firma Kesler Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Duracza 16D, o numerze NIP 554-29-39-118, o numerze REGON: 364675954, zwana dalej Kesler Sp. z o.o.
  • Przy rejestracji konta w systemie wykorzystywane są takie dane, jak: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres firmy, numery NIP i REGON, numery telefonów i adresy e-mail. Dane Użytkowników są przetwarzane w prawnie usprawiedliwionych celach realizowanych przez Kesler Polska, w szczególności w celu utrzymania stałego kontaktu z Użytkownikami oraz w celu przesyłania im informacji handlowych, w tym poprzez newsletter.
  • Powyższe dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 173, poz. 1808, z 2007 r. Nr 50, poz. 331) („u.ś.d.e.”) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883) („u.d.o.”).
  • Aby Użytkownik mógł otrzymywać newsletter od firmy Kesler Polska, niezbędne jest wyrażenie przez niego zgody, a następnie potwierdzenie dokonania subskrypcji, poprzez kliknięcie w link aktywujący przesłany na podany adres e-mail. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie w odpowiedni link w przesyłanych wiadomościach.
  • Użytkownikowi przysługują wynikające z Ustawy uprawnienia informacyjno-kontrolne, prawo korygowania danych, a także uprawnienia zakazowe, w szczególności prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach określonych w przepisach. Wszelka korespondencja w wymienionym zakresie powinna być kierowana do Administratora na adres: biuro@kesler.pl
  • Dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom tylko i wyłącznie w celu realizacji zamówień (dotyczy to w szczególności firm kurierskich lub spedycyjnych oraz do operatorów systemów płatności).

Niezapowiedziane wiadomości

  • Kesler Polska zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości Użytkownikom, których dane kontaktowe posiada i którzy zgodzili się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem niezapowiedzianych wiadomości Kesler Polska rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do oferowanych produktów (np. zmiany, promocje) oraz niekomercyjne listy (np. porady techniczne, życzenia).

Wyłączenie odpowiedzialności

  • Kesler Polska dokłada wszelkich starań, aby informacje zawarte w mailach były zgodne ze stanem faktycznym, jednak nie bierze odpowiedzialności błędy wynikłe z nieprawidłowego przekazania danych przez dostawców lub błędy redakcyjne powstałe w momencie tworzenia newslettera.

Pliki Cookies

  • Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies, jednak użytkownik może samodzielnie nimi zarządzać, w tym całkowicie zablokować te pliki. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Zmiany w polityce prywatności

  • Kesler Polska zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego Użytkownika obowiązuje aktualna Polityka Prywatności zamieszczona na stronie http://www.kesler.pl/content/5-polityka-prywatnosci. Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: Kesler Polska nie udostępnia innym podmiotom danych użytkowników, za wyjątkiem sytuacji, w których udostępnianie danych jest konieczne w celu prawidłowej realizacji zamówień.

Kontakt

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku od 8 do 16.

Telefon:506-555-333

Kliknij aby wysłać wiadomość.